Privacy Verklaring

Persoonsgegevens die TegelNatuurstee.nl verwerkt
TegelNatuursteen.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van TegelNatuursteen.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan TegelNatuursteen.nl verstrekt. TegelNatuursteen.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom TegelNatuursteen.nl uw gegevens nodig heeft
TegelNatuursteen.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan TegelNatuursteen.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang TegelNatuursteen.nl gegevens bewaart
TegelNatuursteen.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Echter heeft TegelNatuursteen.nl zich ten alle tijden te houden aan de wettelijke bewaartermijnen.

Het delen van gegevens met anderen
TegelNatuursteen.nl verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien hierover op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen wij die vooraf aan u. Deze derden zullen zich ook houden aan de Wet Algemene verordening gegevensgebruik (AVG).

In kaart brengen van uw websitebezoek
Op de website van TegelNatuursteen.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. TegelNatuursteen.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt;

Google Analytics
TegelNatuursteen.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties TegelNatuursteen.nl bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), novergebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan TegelNatuursteen.nl te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. TegelNatuursteen.nl heeft hier geen invloed op.

TegelNatuursteen.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via TegelNatuursteen.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar infokatwijk@tegelnatuursteen.nl. TegelNatuursteen.nl zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van gegevens
TegelNatuursteen.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van TegelNatuursteen.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door TegelNatuursteen.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met TegelNatuursteen.nl op via infokatwijk@tegelnatuursteen.nl. Mocht u hierna alsnog niet tevreden zijn, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

TegelNatuursteen.nl is te bereiken via:

Ambachtsweg 7
2222 AH Katwijk
Kamer van Koophandel: 60241047
Telefoon: 071–5611392
Mail: infokatwijk@tegelnatuursteen.nl